[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/178/6>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/178/7>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/26701/2007/144736>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/26701/2007/144736>
sisvu:description Modul će se sastojati od sljedećih osnovnih jedinica: 1. Taksonomija dendroloških ukrasnih svojti: identifikacija, nomenklatura i klasifikacija 2. Funkcija i značaj zelenila u urbanim, industrijskim, turističkim i ruralnim zonama 3. Morfološke i ukrasne osobine ukrasnih drvenastih vrsta (korijen, deblo, krošnja, kora, list, cvijet/cvat, plod) 4. Autohtone i alohtone ukrasne dendrološke vrste za kontinentalno područje Hrvatske (vrste, specifičnosti, primjeri) 5. Mediteranske, tropske i suptropske ukrasne dendrološke vrste (vrste, specifičnosti, prilagodbe, otpornost na sušu i niske temperature; introdukcija egzotičnih vrsta u urbani krajobraz; podjela jadranske obale na zone, primjeri po zonoma) 6. Soliteri, drvoredi, žive ograde, penjačice i povijuše, pokrivači tla, kamenjare: vrste (morfološke i uzgojne karakteristike, primjena u urbanom krajobrazu) 7. Rasadnici (podjela, podizanje, organizacija) 8. Karakteristike generativnog i vegetativnog razmnožavnja najznačajnijih rodova ukrasnih dendroloških vrsta (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/26701>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/178/6>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/178/7>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/26701>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/14584/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/14585/3>
rdf:type univ-ont:CourseInstance