[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2005 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/178/1>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/178/4>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/178/8>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/178/9>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/26730/2005/80647>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/26730/2005/80647>
sisvu:description Modul se sastoji od nekolike nastavnih cjelina: Uvod (značaj ratarstva kao grane biljne proizvodnje, podjela ratarskih kultura), Životni ciklusi ratarskih kultura (faze rasta i razvoja), Okolišni čimbenici koji djeluju na rast i razvoj ratarskih kultura, Skupina pravih ili strnih žitarica (najznačajnije vrste zastupljene u ratarskoj proizvodnji u RH, tehnologije proizvodnje; pšenice, ječma, raži, zobi , triticalea (pšeno raž ) i heljde), Skupina prosolikih žitarica (najznačajnije vrste i njihov značaj u polj. proizvodnji RH, tehnologije proizvodnje kukuruza, sirka i prosa). Značaj krupnozrnih mahunarki (soja, bob, lupina) i tehnologije njihove proizvodnje. Značaj krumpira i čičoke, tehnologije njihove proizvodnje. Tehnološki procesi proizvodnje pojedine kulture obuhvaćaju slijedeće cjeline: mjesto i značaj kulture u plodoredu, priprema tla za sjetvu, određivanje sjetvene norme, rok sjetve, mjere njege (gnojidba, uređenje sjetvene površine, zaštita usjeva od štetočinja), žetva-berba usjeva. Razvoj alternativnih tehnologija u ratarstvu. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/26730>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/178/1>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/178/4>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/178/8>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/178/9>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/26730>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/8938/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/8945/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/8946/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance