[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/178/8>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/26754/2007/144926>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/26754/2007/144926>
sisvu:description Modul Uređenje proizvodnih površina sastoji se iz tri poglavlja. U poglavlju Agrarne operacije obradit će se: oblici vlasništva na nekretninama, zakonska regulativa, katastar zemljišta i primjena GIS-a, zemljišna knjiga, posljedice rascjepkanosti proizvodnih površina, komasacija, arondacija i eksproprijacija, te planiranje i izvođenje agrarnih operacija. U poglavlju Planiranje i formiranje proizvodnih površina obradit će se: osnovne uređenja ruralnog prostora, zakonska regulativa, komasacija kao čimbenik uređenja ruralnog prostora, optimalna veličina i oblik proizvodnih površina, zaštitne mjere protiv erozije tla, projektiranje putne i kanalske mreže, te formiranje proizvodnih površina. U poglavlju Osnove reguliranja suvišnih voda na proizvodnim površinama obradit će se: porijeklo i vrsta suvišnih voda, osnovne postavke i metode reguliranja suvišnih voda na proizvodnim površinama, sustavi za reguliranja suvišnih voda, te elementi i normativi za reguliranje suvišnih voda na proizvodnim površinama. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/26754>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/178/8>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/26754>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/14603/1>
rdf:type univ-ont:CourseInstance