[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2005 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/178/3>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/26755/2005/80673>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/26755/2005/80673>
sisvu:description Svladavanje nomenklature i definicija pojmova u animalnim znanostima i stočarskoj proizvodnji. Kratka povijest stočarstva u Svijetu i Hrvatskoj. Domestikacija. Oplemenjivanja i stočarske proizvodnje. Značajke domaćih životinja: svojstva za selekciju i njihove izmjere: prosječne vrijednosti, standardna devijacija, varijanca, heritabilitet, heterozis, regresijski i korelacijski odnosi). Podjela pasmina i različitost. Trendovi promjena značajki domaćih životinja. Projekcije razvoja. Vođenje evidencija o domaćim životinjama. Stočarske udruge i matične knjige. Zaštita intelektualnih prava. Pretraživanje literature u sekundarnim informacijskim sustavima (CC i CAB). Učestvovanje u radu na vođenju matične evidencije. Izrada seminara: 1. Skupljanje informacija u CC i CAB sustavu o nekom pojmu. 2. Skupljanje podataka o nekom svojstvu iz matičnih knjiga. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/26755>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/178/3>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/26755>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/8940/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance