[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/178/3>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/26761/2007/144729>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/26761/2007/144729>
sisvu:description Sadržaj predavanja modula uz suvremene audiovizualne metode prezentacije održat će se kroz poglavlja: Uvod (razvoj, značaj i odnos s prirodnim i društvenim disciplinama, terminologija); Genetička konstitucija populacije; Promjene frekvencije gena i genotipova u populacijama (posebno domaćih) životinja; Mala populacija (?F, Ft, Fx), Genske mape u stočarstvu (QTL); Pojam svojstva, vrijednosti, prosjeci, odstupanja i varijabilnost u populaciji; Varijance i kovarijance; Odnosi varijanci i genetički parametri; Osnovni parametri za selekciju životinja; Inbreeding i križanje (linije u stočarstvu, heterozis),. Auditorne vježbe - primjena teorijskih spoznaja u rješavanju problema (zadataka) i primjena informatičkih programa. Vježbe u praktikumu individualni pristup studentu, uz naglasak samostalnog rješavanja problema u svrhu pripreme za praksu, a održavat će se u praktikumu Laboratorija za statističku genetiku Zavoda za opće stočarstvo AFZ. Terenska nastava upoznavanje svojstava i odnosa uzgojnih jedinki i populacija različitih vrsta životinja (registri uzgojnih udruga i Hrvatskog stočarskog centra Zagreb). Seminari prezentacija i diskusija radova studenata izrađenih na temelju rezultata istraživanja populacijske i kvantitativne genetike objavljenih u domaćim i stranima časopisima baza CC, CAB sa svrhom razvoja kritičnosti i govornih vještina. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/26761>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/178/3>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/26761>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/14581/3>
rdf:type univ-ont:CourseInstance