[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/8>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/28983/2007/133941>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/28983/2007/133941>
sisvu:description Tvorbene i netvorbene riječi. Osnovna riječ i tvorenica; tvorbena veza. Tvorbeni načini. Tvorbene osnove i nastavci. Sufiks i nastavak (rječotvorni i oblikotvorni morfem). Osnova i korijen. Tvorbeni i značenjski uzorci. Semantička analiza; preoblike. Rječotvorna skupina. Tvorbena raščlamba (analiza). Grafički prikaz tvorbenih veza. Izvođenje. Sufiksalna tvorba. Prefiksalna tvorba. Prefiksalno? sufiksalna tvorba. Slaganje i srastanje. Složeno-sufiksalna tvorba. Polusloženice. Tvorba imenica. Tvorba pridjeva. Tvorba glagola. Tvorba priloga. Tvorba složenih skraćenica. Preobrazbe. Tvorba pojedinih značenjskih skupina. Plodni i neplodni sufiksi. Vezani leksički morfemi. Mješovite tvorenice. Načini bliski tvorbi (unutarnja tvorba, preobrazba, prijenos značenja, višečlani nazivi, individualna tvorba, terminološka tvorba). Tvorba riječi i jezično posuđivanje. Tvorba riječi i ortografija. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/28983>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/8>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/28983>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12169/3>
rdf:type univ-ont:CourseInstance