[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/8>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/28985/2007/133944>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/28985/2007/133944>
sisvu:description Definiranje pojma dijalektologije. Klasifikacijska terminologija: mjesni govor i skupine govora, poddijalekti, dijalekti i narječja. Primjena generalnih i strukturalnih kriterija pri određivanju narječnih sustava. Razlikovni kriteriji u dijalektologiji: alijeteti, alteriteti, arealne i lokalne značajke. Kvalitativne i kvantitativne jezične posebnosti kao kriterij za klasifikaciju grupacije dijalekata u narječja. Dijalekti čakavskoga narječja, dijalekti kajkavskoga narječja i dijalekti štokavskoga narječja. Različiti pristupi u određivanju kriterija za utvrđivanje pripadnosti pojedinoga mjesnoga govora nekomu narječju i klasifikaciji dijalekata svakoga pojedinog narječja. Povijesna stratifikacija i današnje teritorijalno prostiranje idioma čakavskoga, kajkavskoga i štokavskoga narječja. Razlikovni jezični kriteriji najvišega ranga koji čakavsku, kajkavsku i štokavsku formaciju određuju kao zasebne sustave ranga narječja. Razlikovni jezični kriteriji nižega ranga koji nisu svojstveni čakavskomu, kajkavskomu ili štokavskomu narječju u cjelini nego dijelove svakog od ta tri narječja blisko povezuju s dijalektima ili dijelovima dijalekata drugih dvaju narječja hrvatskoga jezika, bilo kao jedinice apstraktnoga ranga, bilo kao grupacije govora konkretnoga ranga. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/28985>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/8>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/28985>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12169/3>
rdf:type univ-ont:CourseInstance