[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/8>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/28988/2007/133961>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/28988/2007/133961>
sisvu:description Leksikologija. Leksikologija i semantika (određenje i jezične jedinice). Denotat i konotat. Jednoznačnost i višeznačnost leksema. Izravno i preneseno značenje (metafora i metonimija). Leksička sinonimija, homonimija, antonimija i paronimija. Frazeološki i sintaktički uvjetovano značenje. Ekspresivno-stilistički leksik. Eufemizmi i pleonazmi. Vremenska, područna i funkcionalna raslojenost leksema. Aktivni i pasivni rječnik. Arhaizmi, historizmi, nekrotizmi i knjiški leksik. Neologizmi. Lokalizmi, regionalizmi i dijalektizmi. Familijarizmi, argotizmi, profesionalizmi. Terminologija. Termini. Frazeologija. Frazem. Leksikografija. Leksikografski postupci. Vrste rječnika. Hrvatski rječnici. Onomastika (određenje i podjela). Leksičko posuđivanje: posuđenice (vrste posuđenica), podrijetlo i adaptacija posuđenica. Prevedenice/kalkovi (tipovi prevedenica). Purizam i jezična kultura. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/28988>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/8>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/28988>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12170/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance