[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/8>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/28989/2008/195935>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/28989/2008/195947>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/28989/2008/195935>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/28989/2008/195947>
sisvu:description Osnova programa obuhvaća proučavanje razvoja hrvatskoga književnog jezika i značajki standardizacijskih procesa. Povijest hrvatskoga književnog jezika, u prožimanju s poviješću književnosti, promatra kulturološku i stilističku stranu jezika. Polazi se od periodizacije knjževnoga jezika na tri predstandardna i tri standardna perioda. U okviru predstandardnih perioda proučava se hrvatski pisani jezik od prvih pisanih spomenika do sredine 18. st. (jezik hrvatskoga srednjovjekovlja; čakavsko-štokavska jezična koine i početci kajkavskoga književnog izraza u 16. st.; štokavska, kajkavska i hibridna stilizacija književnog jezika u 17. st.; jezikoslovni rad - prvi rječnici, gramatike i pokušaji reformiranja latiničke grafije). Problematizira se razdjelnica predstandardnoga i standardnoga razdoblja. U okviru standardnih perioda proučava se hrvatski pisani jezik od sredine 18. st. do danas (štokavska i kajkavska stilizacija književnog jezika u 18. st.; jezična situacija predilirskoga i ilirskoga razdoblja; napuštanje kajkavštine; stvaranje nacionalnoga književnog jezika u 19. st.; jezična koncepcija iliraca; filološke škole u 19. i na prijelazu 19. na 20. st.; standardološka literatura ? rječnici, gramatike, grafijska reforma, pravopis, jezični savjetnici; hrvatski standardni jezik u 20. st.; jezična unifikacija; zalaganja za jedinstven srpskohrvatski jezik; otpor jezičnom unitarizmu; ustavno određenje hrvatskoga jezika). (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/28989>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/8>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/28989>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/18685/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance