[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/8>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/28991/2006/83766>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/28991/2006/83766>
sisvu:description Usmena književnost: pojmovno određenje. Usmenoknjiževni fenomen u odnosu prema pisanoj književnosti. Nazivlje i teorijski pristupi u povijesnom slijedu. Način funkcioniranja usmene književnosti (mehanizam tradicije, ambijentalne značajke). Osnovna struktura obilježja usmene književnosti (distribucija oblika, specifična poetika, estetska funkcija i izvanknjiževne funkcije usmenoknjiževnih tekstova). Usmenoknjiževni oblici: Lirika (određenje, starost, klasifikacija i poetički sustav; romance i balade; bugaršćice). Epska poezija (podrijetlo, odnos prema društvenim i povijesnim zbivanjima, epske formule, stil i stih). Pripovijetke (bajka, legenda i predaja, anegdota, basna; teme i motivi, jezične i stilske osobitosti). Dramsko stvaralaštvo (povezanost s obredima i običajima; scenografija, kostimi, glumci; klasifikacija). Retorički oblici (zdravice, basne, brojalice, rugalice, hvale). Poslovice i zagonetke. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/28991>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/8>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/28991>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/9268/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance