[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/1>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/29005/2006/83768>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/29005/2006/83768>
sisvu:description Tvorba riječi. Tvorba riječi unutar lingvističkih disciplina. Tvorbene i netvorbene riječi. Tvorbene osnove i nastavci. Tvorbeni i značenjski uzorak. Rječotvorna porodica. Tvorbena raščlamba. Preobličavanje tvorenica. Sufiksalna tvorba. Prefiksalna tvorba. Prefiksalno-sufiksalna tvorba. Slaganje i srastanje. Složeno-sufiksalna tvorba. Tvorba složenih skraćenica. Preobrazbe. Sufiksalna tvorba imenica. Etnici i imenice koje znače osobu. Imenice za životinje i biljke. Imenice za stvari i mjesne imenice. Mislene i glagolske imenice. Umanjenice i uvećanice. Odmilice i zbirne imenice. Prefiksalna tvorba imenica. Ostali tvorbeni načini u imenica. Sufiksalna tvorba opisnih pridjeva. Sufiksalna tvorba posvojnih pridjeva. Ostali tvorbeni načini u pridjeva. Tvorba priloga. Sufiksalna tvorba glagola. Prefiksalna tvorba glagola. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/29005>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/1>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/29005>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/9269/5>
rdf:type univ-ont:CourseInstance