[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/1>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/4>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/5>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/7>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/30664/2006/85089>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/30664/2006/85090>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/30664/2006/85089>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/30664/2006/85090>
sisvu:description Pojam odgoja i njegova povijesno-društvena utemeljenost. Pedagogija -znanost o odgoju. Nastanak pedagogije kao teorije odgoja. Temeljne odrednice pedagogijskih znanosti. Odnos pedagogije prema drugim znanostima. Gnoseološka, teleološka, epistemološka i nomotetička određenja pedagogijske znanosti. Interdisciplinarnost i znanstvena autonomija pedagogije. Fenomen odgoja. Cilj i zadaci odgoja. Pojmovna određenja. Moć i granice odgoja. Podjela odgoja. Odgojni procesi (struktura, čimbenici, modeli). Temeljna odgojna područja - određenje, smisao, svrha, zadaci, sadržaj i putevi realizacije odgoja. Odgojne sredine. Osnovne teorije o odgoju i obrazovanju (sociometričke, pedocentričke, emancipacijske). Metodološko-epistemološke osnove znanosti o odgoju (posebnosti, zakoni i zakonitosti u odgoju, različiti metodoioški pristupi u pedagogiji). Utjecaj na pedagogijsku teoriju i pedagošku praksu iz prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Suvremena pedagoška shvaćanja - utjecaj naše društvene stvarnosti. Pluralističke teorije u odgoju i školstvu. Sustav odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Opća načela, metode i sredstva odgojnoga rada te njihova zakonitost u obrazovanju cilja i zadataka odgoja i obrazovanja. Odgojno-obrazovna komunikacija i nastavnik. Odgoj kao komunikacijsko-interakcijski proces. Sredstva masovne komunikacije i odgoj. Modeli odgojne komunikacije. Vrednovanje rada i rezultata u odgoju . (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/30664>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/1>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/4>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/5>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/7>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/30664>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/9269/5>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/9270/6>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/9405/5>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/9406/6>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/9548/5>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/9549/6>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/9590/5>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/9592/6>
rdf:type univ-ont:CourseInstance