[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/1>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/30667/2006/85091>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/30667/2006/85092>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/30667/2006/85091>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/30667/2006/85092>
sisvu:description 1. Definiranje i ciljevi znanstvene psihologije 2. Metodologija istraživanja u psihologiji odgoja i obrazovanja 3. Metoda eksperimenta, anketiranje, studija slučaja i sistematsko opažanje 4. Pristupi u psihologiji: psihodinamski, bihevioralni, kognitivni, fenomenološki i biološki 5. Uvod u razvojnu psihologiju: izučavanje čovjeka od začeća do smrti 6. Motorički i kognitivni razvoj 7. Socijalni i emocionalni razvoj 8. Specifičnosti školskoga djeteta 9. Adolescencija 10. Razvojni zadaci i problemi u adolescenciji 11. Razvoj samopoštovanja 12. Mehanizmi učenja 13. Klasično i instrumentalno uvjetovanje 14. Učenje modeliranjem i uvidom 15. Učenje kao procesiranje informacija 16. Pamćenje i kontekst (emocije, ličnost) 17. Pamćenje, zaboravljanje i poremećaji u pamćenju 18. Emocije (biološka osnova, neverbalna komunikacija, kulturalne razlike) 19. Motivacija 20. Psihodinamsko poimanje ličnosti 21. Behivioralni pristup u izučavanju ličnosti 22. Humanistički pristup ličnosti 23. Subjektivni čimbenici učenja (vrsta gradiva, strategije učenja, ličnost, motivacija) 24. Inteligencija 25. Subjektivni čimbenici ocjenjivanja 26. Načini ispitivanja znanja (normativni i kriterijski testovi; pitanja višestrukoga izbora i esejskoga tipa) 27. Djeca s posebnim potrebama (intelektualna nerazvijenost, tjelesna oštećenja, senzorni deficiti, poremećaji u učenju i ponašanju, emocionalni problemi, kronične bolesti) 28. Darovita djeca 29. Odabrane teme iz socijalne psihologije (altruizam ili agresija) 30. Suradnja nastavnika i školskog psihologa (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/30667>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/1>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/30667>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/9269/5>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/9270/6>
rdf:type univ-ont:CourseInstance