[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/11>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/30677/2007/167542>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/30677/2007/167542>
sisvu:description Kolegij se sadržajno usmjerava osvjetljavanju složene problemske, teorijske i metodološke pozadine današnje kulturologije: - iz njemačkog podneblja prikazat će se Cassirerova istraživanja simboličkih formi, Eliasova teorija civilizacije, kulturnopovijesni radovi E. R. Curtiusa i W. Benjamina te Adornova i Horkheimerova kritika kulture; - iz francuske tradicije predmet interesa bit će Lévi-Straussova antropologija, Barthesova kritika svakodnevne mitologije, Bourdieuova povijest mentaliteta, Foucaultova analitika diskurza i de Certeauova revalorizacija popularne kulture: - iz angloameričke teorijske baštine analizirat će se Turnerova i Geertzova antropologija i Greenblattova poetika kulture; - iz talijanske baštine predmet interesa je poetika kulture Umberta Eca; - iz ruske tradicije prikazat će se Lotmanova semiotika kulture te Bahtinova istraživanja karnevalesknosti. Upozorit će se na genezu današnje kulturologije s jedne strane iz britanske, a s druge iz američke teorijske misli. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/30677>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/11>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/30677>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12181/3>
rdf:type univ-ont:CourseInstance