[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/11>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/30678/2008/234583>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/30678/2008/234583>
sisvu:description Različitost i mnogostrukost oblika duhovnosti. Elementarni i složeni oblici duhovnosti. Rani pokušaji objašnjenja duhovnosti: animizam i naturizam. Durkheimov pristup duhovnosti i religioznosti. Pojmovi 'svetog' i 'zabranjenog' u socijalnom životu i kolektivnim predodžbama. Fenomenologija duhovnog iskustva. Osjetilnost i iskustvo prirodnog svijeta i mogućnost duhovnog iskustva. Čudo i Humeova kritika svjedočanstva o čudu. Duhovno i religijsko iskustvo s epistemološke perspektive. Može li se religijsko iskustvo racionalno opravdati? Duhovno i religijsko iskustvo s psihološke perspektive. Mogu li individualne potrebe opravdati duhovne i religijske predodžbe? Socijalne potrebe, kolektivne predodžbe i duhovnost. Prirodno-znanstveno shvaćanje svijeta i duhovnost. Odgovara li iskustvo duhovnoga specifičnom, nad ili para-prirodnom segmentu stvarnosti? Može li razlikovanje 'prirodnih' i 'duhovnih' znanosti uputiti na postojanje stvarnosti koja nije fizikalno-materijalna? Naturalistički pristup duhovnosti i iskustvu duhovnog. Evolucionističko i 'memetičko' objašnjenje. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/30678>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/11>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/30678>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/21939/3>
rdf:type univ-ont:CourseInstance