[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/11>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/30681/2008/234586>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/30681/2008/234586>
sisvu:description Konstrukcije društvenih identiteta (rasnih, nacionalnih, etničkih): esencijalizam / konstruktivizam, kulturavanje / prirodnjavanje; alegorizacija / antropologizacija; sučeljavanja i preklopivosti; suodnosivosti identiteta i identitetskih pozicioniranja; ideologijska pozadina i mitologije; tjelesnost identiteta; zamišljene/zbiljske zajednice. "Invazija sjene" (J. Baudrillard, G. C. Spivak): subjekti i privilegije; rasizam, nacionalizam, diskriminatorne prakse i protuslovlja globalizacije između lokalnog "fundamentalizma" i kozmopolitskog "univerzalizma" (modeli pripadnosti, izmještanja i preklapanja); moć imenovanja/glasa opresiranih identiteta; kultura kao mjesto razlike i preklapanja. Identiteti Drugosti: povlašteni subjekt i proizvodnja drugosti; figure i metafore drugosti (tuđinac, beskućnik); politike identiteta spram drugosti (asimilacije, izmještanje i poništavanje manjinskih identiteta). Identiteti u konfliktu (nasilje, vještice, nacionalni i etnički konflikti, post/kolonijalni otpori); identiteti u prijelazu i transgraničnosti (fizičkoj, figurativnoj, steretoripizirajućoj); kolektivne mobilizacije, traume i sjećanja; egzil i domovina; heterotopije, muzeji moderniteta, hibridi i autohtone prakse. Suvremeni diskursi (postkolonijalni/kritički): etički pogled i perspektiva motrišta ("koncept dvostruke svjesnosti" - E. Said, ?gostprimstvo? - Z. Bauman, tipovi "kompenzatornih praksi"- N. Fraser) i pravednosti. Doprinosi, prijepori i osnovne poveznice etničkih, postkolonijalnih, graničnih studija, te studija nacije i rase. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/30681>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/11>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/30681>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/21939/3>
rdf:type univ-ont:CourseInstance