[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/11>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/30682/2008/234587>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/30682/2008/234588>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/30682/2008/234587>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/30682/2008/234588>
sisvu:description Povratna sprega mišljenja i jezika. Jezikotvornost mišljenja i utjecaj jezika na procese mišljenja. Spekulacija o relativnoj samostalnosti mentalnih predodžbi (primjer vizualnog mišljenja). Sapir-Whorfova hipoteza lingivističke relativnosti i lingvističkog determinizma. Kulturološke implikacije lingvističkog determinizma. Spoznajni procesi i oblikovanje jezika. Pitanje jezičnih univerzalija i kulturnih varijacija. Jednostavni i složeni pojmovi, konceptualne domene, konceptualno pretapanje. Kulturološki označene koncepti i konceptualne domene. Ljudsko iskustvo i jezična preobrazba. Smisao kao priča. Jezično sažimanje i kompozicionalnost jezika (Fauconnier - Turner). Jezik misli. Mentalne predodžbe, kontrafaktualnost ljudskoga mišljenja i kontrafaktualnost jezične uporabe. Reprezentacijski sustav kao unutrašnja mapa svijeta; pojam mentalnoga jezika / Mentalese (Fodor). Formativni moment uvjerenja i želja, kulturološka uvjetovanost. Teza o literarnosti ljudskoga mišljenja (Mark Turner); od literarnosti prema literarnom ostvaraju. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/30682>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/11>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/30682>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/21939/3>
rdf:type univ-ont:CourseInstance