[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/11>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/30684/2007/163976>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/30684/2007/168783>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/30684/2007/163976>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/30684/2007/168783>
sisvu:description Sustav. Standard. Norme. Pravopisna norma. Pravopisna načela i pravopisna pravila. Fonologija, morfonologija, morfologija ? kao jezične razine i norme; normativni priručnici u kojima su (pr)opisane. Fonološko/fonemsko i morfonološko, morfološko/morfemsko pravopisno načelo. Refleksi kontinuante starojezičnoga jata i hrvatski pravopisi. Sastavljeno i rastavljeno pisanje riječi: morfološko leksičko načelo. Jezično i nejezično u pravopisu: pisanje velikih i malih početnih slova. Pisanje riječi i vlastitih imena iz stranih jezika: transkripcija i transliteracija. Pravopis, sintaktička i suprasintaktička jezična razina: rečenični znakovi: (logičko )semantičko načelo, elementi ritmo melodijskoga i gramatičkoga načela. Računalni pravopis kao osobit tip pravopisa. Pravopisni rječnici i način služenja njima. Ortografska stilistika. Povijest hrvatskoga pravopisa: pitanje tradicije. Aktualna pravopisna norma. Aktualne pravopisne knjige. Pravogovor. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/30684>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/11>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/30684>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12181/3>
rdf:type univ-ont:CourseInstance