[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/11>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/30685/2008/234592>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/30685/2008/234592>
sisvu:description Kolegijem se obrazlažu i prate pravci kulturnoteorijske misli što su se mahom oblikovali u posljednjim dekadama dvadesetog stoljeća, te se upućuje na aktualne kulturnoteorijske pomake. Pojašnjava se teorijska utemeljenost pojedinih tendencija, uspostavljaju se veze s teorijskim zasadama (širim epistemološko-metodološkim i teorijskim pozadinama). Problematizira se raslojavanje predmeta proučavanja po različitim osima diferencijacije, raščlanjuju se elementi pozadine i tumače njihove implikacije na predmet bavljenja. Pregled disciplinarnih okvira i interdisciplinarnog metodološkog raspona bavljenja pojmom i sadržajem "kulture" (Kulturkritik, sociologija, antropologija, hermeneutika, semiotika, ekologija kulture). Problem odbacivanja disciplinarno-metodologijskih identiteta i pitanje odabira promatračke pozicije. Tragovi narativnog obrata u kulturalnim teorijama i raščlamba kulturološkog pomaka u tradicionalnim disciplinarnim područjima promišljanja kulturalnih fenomena. Opće teorije društva i teorije autopoietičkih sistema spram problema kulture (Habermas, Bourdieu, Luhmann). Temeljno teorijsko zaleđe suvremenog bavljenja predmetnim poljem ?kulture? (marksizam, poststrukturalizam, dekonstrukcija, psihoanalitičke škole). Uloga teorije recepcije. Kulturalni materijalizam i Novi historizam. Intervencija iz očišta novih partikularnih postmodernističkih teorija: - feministički pogledi - queer teorije - postkolonijalni pogledi. - subaltern i area studies. Tehnologističke prerade teorija ideniteta, položaj subjekta i pitanje tijela. Od teorije mogućih svjetova do virtualnih spaciotemporalnih zona potrošnje kulture. Nove eklektičke teorijske zone: teorija liminalnosti, nove teorije spacijalnosti i dr. Primijenjene kulturalne teorije: kulturalna psihologija. Ideološka upletenost suvremene kulturalne teorije. Od tretiranja sustava distribucije moći do pokušaja aktivističkog ovladavanja akademskom sferom. Subverzivnost i konstruktivnost suvremenih kulturalnih teorija. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/30685>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/11>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/30685>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/21940/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance