[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/11>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/30687/2007/123932>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/30687/2007/123932>
sisvu:description Različite periodizacije srednjovjekovlja, od tradicionalne do tzv. jako dugog srednjovjekovlja. Presezanje antike u srednjovjekovlje: izlazak iz subrimskog svijeta oko 800. Kršćanstvo: nastanak posebnog tipa zapadnog kršćanstva, veza s nastankom vernakulranih jezika. Transformacije slike vladara; ustroj vlasti; nastanak feudalizma kao sistema ličnih veza. Karakteristike srednjovjekovnih država: amorfnost. Rat kao najjača ekonomska kategorija. Insularnost srednjovjekovne kulture; tekstualne zajednice velikih raspršenih književnih događaja: junačke pjesni i viteški romani. Karakteristike srednjovjekovnog umjetničkog djela: neoriginalnost i nestabilnost. Autori, pisari i autoriteti. Prakse pisanja i čitanja. Umjetnost po narudžbi. Marginalci u srednjovjekovlju. Institucionalna ekspanzija srednjovjekovlja u drugoj polovici XX. stoljeća: srednjovjekovlje kao laboratorij moderniteta i spremište njegovih bijelih pjega Unutar zadanog povijesnog raspona, razmatra se idejna dijalektika procvata i propasti europske političke i kulturne hegemonije u globalnom kontekstu. Rani Modernitet kao razdoblje europske ekspanzije i ideje progresa. Ekonomski, politički, kulturalni i geokulturalni aspekti ideje ekspanzije i koncept povijesne odgovornosti za svijet koji se kao ideja Europljanima predstavlja kao prirodan poredak stvari još od Platona i Aristotela.. Segmentacija po razdobljima, uz inkorporiranje motrišta koja preoblikuju kronološki okvir u povijest ideja i intelektualne povijesti: otkriće i koncept "Novog svijeta"; reformacija / protureformacija; inkvizicija (lov na vještice); razdoblje apsolutizma, prosvjetiteljstvo / Francuska buržoaska revolucija i Napoleon. Osnovne teme ovakvog tretmana povijesti: - arbitrarnost samog pojma otkrića, presjecišta koncepcija i miskoncepcija europocentrične slike svijeta, upitnosti monolitne strukture ideje Zapada, te posljedicama koje je "otkriće" imalo na subjekte i kulture zatečene na novim kontinentima, kreiranje i (samo)uspostava identiteta u (zamišljenim) zajednicama (Otk (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/30687>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/11>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/30687>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12182/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance