[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/11>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/30689/2008/234595>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/30689/2008/234596>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/30689/2008/234595>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/30689/2008/234596>
sisvu:description Feminističke teorije identiteta: esencijalizam/dualizam/konstruktivizam, razlikovnost spola/roda i ambiguitet (S. Benhabib, M. Wittig, J. Butler) ; koncept sebstva i identitet; ženski subjektivitet i paradoksi univerzalnosti; konstrukti ženskosti i muškosti; arhetipovi o spolovima, spoznajne mitologije i predrasude; seksualni odabiri (queer theory) i rodovi; subverzije identiteta; tijelo i identitet. Identitet kao drugost (S. de Beauvoir); iskustvo spolne razlike i konstitucija ženske subjektivnosti (esencijalističke strategije, postmodernizam, "žensko pismo" - M. Duras, L. Irigaray); moć imenovanja/identificiranja (J. Kristeva, A. Lorde); status melankoličnog subjekta (J. Butler); nevolje s kolektivnim rodnim identifikacijama; rodna genealogija i intervencije. Identitet u jeziku: autobiografije, biografije i rod; seksizmi; performativnost rodnih identiteta (L.Č.Feldman). Kontekstualiziranje/mapiranje identiteta u zajednici temeljem spola/roda; ideologije pogleda i identiteti; spolnost i manjinske zajednice; politike identiteta i povijesni primjeri spolno/rodne ugnjetenosti i diskriminacije. Prostori identifikacije: uloge i prijepori u svijetu javnosti/ privatnosti ("javna žena", domaćica/domaćin); patrijarhalni cjepovi; identitet, zajednica, nasilje/rat, muškost (K. Theweleit); paradoksi spola/roda u izvedbenim umjetničkim praksama; spolno/rodne i spolne nejednakosti, izvedbeni i fikcionalni identiteti. Kultura susreta i etičko čitanje identiteta (N. Fraser, C. Mouffe, A. Jaggar). (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/30689>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/11>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/30689>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/21940/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance