[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/11>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/30690/2007/167546>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/30690/2007/167546>
sisvu:description U središtu je diskusije pojam diskursa koji se analizira iz vizura brojnih pristupa. Iz multidisciplinarne neujednačenosti koja ovaj pojam okružuje u novije vrijeme niču tzv. diskursni studiji kao transdiciplinarno područje koje, asimilirajući raznolike poticaje i zasade, funkcionira na dva plana: teorijskom i analitičkom. Uspostavljaju se obje paradigme, a posebna se pažnja pridaju prostoru njihova prožimanja i prilaznim aspektima koje ovi planovi diktiraju. Pojam diskursa s aspekta kulturne / kritičke / književne teorije, s aspekta lingvistike, te socijalne psihologije / kritičke lingvistike; modeli diskursa u kulturalnoj teoriji; Michel Foucault i pojam diskursa Jezik, diskurs i ideologija; pitanja determiniranosti, istine, subjekta, identiteta i socijalnih praksi Feministička teorija i teorija diskursa; kolonijalna i postkolonijalna teorija diskursa Analiza diskursa, kritička lingvistika i socijalna psihologija; diskursni studiji; tekstualno orijentirana analiza, lingvistička sredstva, interpersonalna i spoznajno-komunikacijska funkcija diskursa; cjelovitost diskursa (diskurs vs. kultura / ideologija / rodnost / emocija (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/30690>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/11>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/30690>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12182/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance