[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/11>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/30692/2008/234600>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/30692/2008/234601>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/30692/2008/234600>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/30692/2008/234601>
sisvu:description Funkcionalna raslojenost jezične uporabe - funkcionalni stilovi/diskursni tipovi. Planovi jezične realizacije: usmeni i pisani. Značajke javne jezične komunikacije: organizacija teksta u znanstvenom, administrativno-poslovnom i publicističkom funkcionalnom stilu/diskursnom tipu. Struktura diskursa. Diskurs i tekst. Kohezija. Referencija. Diskursna koherencija. Signali kontekstualne uključenosti (tekstna lingvistika) i diskursne oznake (analiza diskursa). Funkcija diskursnih oznaka. Vrste diskursnih oznaka. Diskurs kao akcija i društvena interakcija. Govorni činovi. Diskursni tipovi: raslojavanja diskursnoga polja (funkcionalno, socijalno, spolno itd.); diskurs i društvo; jezik u kontekstu. Privatni javni diskurs. Govoreni i pisani plan realizacije. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/30692>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/11>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/30692>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/21940/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance