[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/14>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/30696/2006/85066>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/30696/2006/85066>
sisvu:description Veličine fizikalnog stanja materije: tlak, temperatura i volumen. Instrumenti za mjerenje tlaka, temperature i protoka fluida. Prvi zakon termodinamike. Specifične topline. Izmjene topline miješanjem i dodirom materije. Drugi zakon termodinamike. Vođenje, prijenos, zračenje i prijelaz topline. Promjene stanja radne materije: izobara, izohora, izoterma, adijabata, politropa. Kružni procesi motora s unutrašnjim izgaranjem i plinske turbine. Vodena para. Toplinski dijagrami vodene pare. Kružni procesi parnog postrojenja. Adijabatsko strujanje plinova i para. Strujanje kroz sapnice. Hladne pare. Dijagrami hladnih para. Kružni procesi kompresorskog rashladnog uređaja. Vlažni zrak. Mjerenje relativne vlage. Mollierov (i - x) - dijagram vlažnog zraka. Osnove centralnog grijanja i klimatizacije prostorija. Izgaranje fosilnih goriva: sastav goriva, količina zraka, količina dimnog plina, toplinska vrijednost goriva, temperatura izgaranja, kontrola izgaranja. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/30696>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/14>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/30696>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/9403/3>
rdf:type univ-ont:CourseInstance