[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/14>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/30701/2008/192815>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/30701/2008/192815>
sisvu:description Energija u procesu promjena mikrosvijeta, makrosvijeta i svijeta živih bića u prostoru biosfere. Opća definicija energije i energetike. Praktično značenje Eisteinovog zakona o energiji. Značaj mehaničkoga rada u procesima pretvaranja energije. Temeljni oblici energije: mehanička, toplinska, kemijska, električna, nuklearna, elementarnih čestica i biološka. Pojavna stanja temeljnih oblika energije: potencijalno i kinetičko stanje. Opći model pretvaranja energije u mehanički rad i električnu energiju. Kvantiteta i kvaliteta pretvaranja energije. Polja djelovanja sila i problem izvora energije. Primarni i iskoristivi, prirodni izvori energije. Procijenjene zalihe izvora energije u svijetu. Stanje izvora energije u Hrvatskoj i usporedba s drugim državama. Struktura i udio energetskih izvora u Hrvatskoj i njihov utjecaj na okoliš. Mehanička energija: voda rijeka, plima i oseka i valovi mora, energija vjetra, stlačeni zrak, energija pokretnih čvrstih tijela. Struktura hidroelektrane. Eulerova jednadžba turbostrojeva. Stupnjevi pretvaranja energije u mehanički rad. Konstrukcijske specifičnosti vodnih turbina: specifični broj okretaja, reguliranje broja okretaja, izvedba aspiratora, pojava kavitacije. Pelton, Francis i Kaplan vodne turbine: struktura i način rada, proračun glavih parametara, regulacija, pogonska i konstrukcijska svojstva. Izbor tipa vodne turbine u funkciji vodenog pada, količine protoka vode i specifičnog broja okretaja. Postrojenje za korištenje energije plime i oseke i valova mora. Vjetrena elektrana: prirodne osnove, struktura i proračun snage i stupnjeva djelovanja. Energija stlačenog zraka: potencijalno i kinetičko stanje izvora, način korištenja i područja primjene. Vrste izvora i primjeri primjene energije čvrstih tijela. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/30701>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/14>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/30701>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/18807/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance