[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/14>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/30703/2007/135312>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/30703/2007/135312>
sisvu:description Prijelazne pojave. Periodične električne veličine. Izmjenične struje: definicija, karakteristične vrijednosti i nastajanje izmjeničnog napona. Grafičko prikazivanje izmjeničnih veličina u kompleksnoj ravni, vektorski dijagram. Trenutna snaga. Efektivna vrijednost izmjenične struje. Pasivni strujni krugovi: kompleksna algebra, kompleksna snaga izmjenične struje. Kombinacija elemenata: R-L-C u strujnom krugu izmjenične struje. Rezonancija u strujnim krugovima izmjenične struje. Djelatna, jalova i prividna snaga izmjenične struje. Metode rješavanja izmjeničnih mreža. Trofazni sustavi. Snaga trofaznog sustava. Transformatori. Nadomjesna shema transformatora. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/30703>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/14>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/30703>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12184/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance