[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/4>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/30743/2006/86801>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/30743/2006/86801>
sisvu:description Uvod u operativne sustave(razvoj operacijskih sustava, hijerarhijska struktura operacijskih sustava), interakcija (veza) operativnog sustava i hardwera, upravljanje procesima (konkurentnost procesa, sinhronizacija, zastoji, upravljanje prosecorom), upravljanje memorijom (straničenje, segmentacija, strategije smještaja, zaštita memorije), dodjeljivanje resursa, upravljanje podacima (rad s datotekama i imenicima, sigurnost i zaštita). (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/30743>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/4>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/30743>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/9549/6>
rdf:type univ-ont:CourseInstance