[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/80>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/90>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/31531/2007/124301>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/31531/2007/124301>
sisvu:description Okvirni sadržaj predmeta Poluvodički materijali. N-tip i p-tip poluvodiča. Drift i difuzija u poluvodičima. Poluvodička dioda: polarizacija, tipovi i primjena. Bipolarni tranzistor: područja rada, parametri, karakteristike, nadomjesni modeli. Unipolarni tranzistor: JFET, MOSFET, područja rada, parametri, karakteristike, nadomjesni modeli. Analogni elektronički sklopovi: osnovni sklopovi s bipolarnim i unipolarnim tranzistorima, analiza za istosmjerni i izmjenični signal. Diferencijalno pojačalo. Operacijsko pojačalo. Sklopovi realizirani operacijskim pojačalom. Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) Upoznavanje principa rada i primjene osnovnih poluvodičkih elektroničkih elemenata. Upoznavanje osnovnih analognih i impulsnih elektroničkih sklopova te sposobnost njihove analize. Upoznavanje osnovnih digitalnih sklopova. Oblici provođenja nastave i način provjere znanja Predavanja u sklopu kojih se znanje provjerava testovima, kontrolnim i domaćim zadaćama. Auditorne i laboratorijske vježbe u sklopu kojh studenti nadopunjuju znanje stečeno na predavanjima i pripremaju se za provjere na predavanjima. Bodovna vrijednost predmeta određena u skladu s ECTS-om uz odgovarajuće obrazloženje 6 ECTS. Predavanja ? 45 sati (2 boda). Vježbe ? 45 sati (2 boda). Vrijeme potrebno za učenje i proučavanje literature ? 30 sati (1 bod). Vrijeme potrebno za izradu domaćih zadaća ? 30 sati (1 bod). Način polaganja ispita Konačnu ocjenu formiraju testovi, kontrolne zadaće i domaće zadaće. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anonimnih anketa. Redovita ststistička izvješća o prolaznosti na testovima i zadaćama. Statistika prolaznosti ispita. Preduvjeti za upis predmeta Nema preduvjeta. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/31531>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/80>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/90>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/31531>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12873/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12875/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance