[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/1003/95>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/31658/2008/179016>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/31658/2008/179017>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/31658/2008/179220>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/31658/2008/179221>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/31658/2008/179222>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/31658/2008/179016>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/31658/2008/179017>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/31658/2008/179220>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/31658/2008/179221>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/31658/2008/179222>
sisvu:description Uvod u povijest i filozofiju radne terapije, principi i praksa. Definiranje okupacije u kontekstu radne terapije. Ljudska potreba za okupacijom. Okupacijska teorija ljudske prirode. Okupacija kao središnji aspekt ljudskog iskustva. Trosmjerna veza između okupacije, zdravlja i preživljavanja. Područja okupacije: samozbrinjavanje, produktivnost, slobodno vrijeme. Temelji okupacijskog ponašanja. Biološke osobine i kapaciteti, evolucijski značaj. Funkcija ulaska u okupaciju, okupacijska potreba, raznolikost i kompleksnost. Okupacijska perspektiva zdravlja, ulazak u okupaciju kao ?biološka potreba?. Okupacijski čimbenici rizika, okupacijski disbalans, deprivacija, otuđenje, prisila, stres. Geneza radne terapije. Okupacija kao temelj razlikovanja radne terapije od ostalih struka. Promocija zdravlja kroz okupaciju. Terapijske okupacije; analiza, smislenost i ciljanost. Znanost o okupaciji. Osnovni procesi radne terapije; procjena, planiranje intervencije, radnoterapijska intervencija i evaluacija. Pristupi u radnoj terapiji. Procesi u radnoj terapiji; remedijacija, adaptacija, kompenzacija. Modeli u radnoj terapiji. Povezivanje teorije s praksom. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/31658>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/1003/95>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/31658>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/17300/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/17303/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance