[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/1003/35>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/1003/36>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/31664/2006/91690>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/31664/2006/91691>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/31664/2006/91690>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/31664/2006/91691>
sisvu:description Kardiologija P-15; Osnove anatomije, fiziologije i patofiziološki procesi nastanka bolesti kardiovaskularnog sustava, dijagnostičke metode u kardiologiji; anamneza i fizikalni pregled, neinvazivne i invazivne metode; elektrokardiografija, test opterećenja; postupke prepoznavanja i intervencije kod zatajivanja srca, reumatske vrućice, obilježja; stečene srčane greške, prirođene srčane greške i upalnih bolesti srca, ishemijske bolesti srca, poremećaji srčanog ritma, provodne smetnje srca, bolesti aorte i perifernih arterija, arterijska hipertenzija, ateroskleroze; obilježja bolesnika nakon kardiokirurškog zahvata i postupci kardiopulmonalne reanimacije. Pulmologija P-15; Osnove anatomije, fiziologije i patofiziološki procesi nastanka bolesti respiratornog sustava, dijagnostičke metode u pulmologiji; anamneza i fizikalni pregled. Kronične opstruktivne plućne bolesti, tuberkuloza pluća, sarkoidoza, pneumonije, karcinom bronha i pluća, urgentna stanja u pulmologiji, farmakoterapijski postupci u pulmologiji (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/31664>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/1003/35>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/1003/36>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/31664>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/6156/3>
rdf:type univ-ont:CourseInstance