[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/1003/35>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/1003/36>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/31665/2006/91693>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/31665/2006/91694>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/31665/2006/91693>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/31665/2006/91694>
sisvu:description Kirurgija i traumatologija P-30; Povijest i razvoj kirurgije. Principi kliničkog pregleda i rada u kirurgiji, podjela operacija prema regijama i vrstama,vrste ozljeda, odgovor organizma na ozljedu; krvarenja, sindrom šoka, vrste rana i cijeljenje, opekline, politrauma, infekcije, anestezija i reanimatologija. Komplikacije; plućne, postoperacijske infekcije. Najčešće operacije: u neurokiururgiji, u kardiokirurgiji, izvantjelesni krvotok, u abdominalnoj kirurgiji, u plastičnoj i rekonstruktivnoj kirurgiji, u koštano-zglobnoj kirurgiji: vrste imobilizacija i njihovo postavljanje, konzervativno i kirurško liječenje prijeloma, specifičnosti pojedinih vrsta prijeloma prema regijama: prijelomi ramenog obruča i nadlaktice, prijelomi podlaktice i šaka, prijelomi zdjelice, prijelomi kuka i natkoljenice, prijelomi potkoljenice i stopala, prijelomi kralježnice, komplikacije, uzroci i oblici poremećaja koštanog cijeljenja. Amputacije udova: indikacije, vrste amputacija, postupak s bataljkom u neposrednom postoperacijskom tijeku. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/31665>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/1003/35>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/1003/36>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/31665>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/6156/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/6157/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance