[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/31743/2006/100445>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/31743/2006/100446>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/31743/2006/100445>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/31743/2006/100446>
sisvu:description Okvirni sadržaj predmeta Proširivanje znanja općeg jezika. Usavršavanje jezika struke iz područja strojarstva i brodogradnje: ležajevi, principi tribologije, kompjutori, elektronika i automatizacija, osnove motora, propulzija, propeleri, struktura broda, uzdužna čvrstoća broda, organizacija proizvodnje, ergonomija. Utvrđivanje gramatičkih i jezičnih struktura. Pasiv, slaganje vremena, direktni i indirektni govor, modalni glagoli, složenice, tvorba riječi, pogodbene rečenice. Pisanje sažetaka i poslovnih pisama. Obrada članaka iz tehničke struke i tekstova iz općeg jezika. Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) Studenti usavršavaju znanje općeg engleskog jezika kao i jezika vezanog uz inženjersku struku. Osposobljeni su za pisanje sažetaka, logičnu interpretaciju i prezentaciju stručnih tekstova. Oblici provođenja nastave i način provjere znanja Predavanja iz stranog jezika sastoje su iz obrađivanja gore navedenih tematskih cjelina. Vježbe se baziraju na čitanju i slušanju s razumijevanjem, prevođenju, razvijanju vještina i jezičnih struktura te pisanju i komuniciranju. Testovi, pismeni i usmeni ispit. Bodovna vrijednost predmeta određena u skladu s ECTS-om uz odgovarajuće obrazloženje 3 ECTS. Pismeni i usmeni ispit 35%, aktivnost tijekom nastave 35%, proučavanje literature, priprema seminarskih radova i power-point prezentacija sačinjavaju 30% ECTS-a. Način polaganja ispita Pismeni i usmeni ispit. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta Na temelju govornih i pismenih vježbi, timskog rada, izlaganja zadanih tema te testova. Preduvjeti za upis predmeta Nema preduvjeta. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/31743>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/31743>
rdf:type univ-ont:CourseInstance