[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/30>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/31747/2006/100466>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/31747/2006/100466>
sisvu:description Okvirni sadržaj predmeta Prva industrijska praksa obavlja se pojedinačno u poduzeću čija je djelatnost iz područja studija studenta, a u kojoj postoje poslovi u skladu s Pravilnikom o industrijskoj praksi te sadržaju nastavnog programa Fakultetskog studija. Student se u sklopu industrijske prakse upoznaje sa odgovarajućim poslovima za koje se osposobljava kroz programe obrazovanja, a sa zadatkom da provjerava i dopunjava vlastita stručna znanja, uz cjelovito sagledavanje procesa rada. Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) Student provjerava i dopunjava vlastita stručna znanja, uz cjelovito sagledavanje procesa rada. Oblici provođenja nastave i način provjere znanja Program industrijske prakse ostvaruje se u skladu s postavljenim zadatkom, u trajanju od 15 radnih dana u tijeku ljetne stanke. Student je obavezan voditi detaljan dnevnik prakse, te izraditi stručno izviješće s prikazom obavljene prakse. Bodovna vrijednost predmeta određena u skladu s ECTS-om uz odgovarajuće obrazloženje 5 ECTS. Program industrijske prakse ostvaruje se u skladu s postavljenim zadatkom, u trajanju od 15 radnih dana u tijeku ljetne stanke. Način polaganja ispita Student je obvezan izraditi stručno izvješće koje predstavlja podlogu za ocjenjivanje. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta Evaluacija predmeta od strane studenata, to od strane nadležnih institucijskih tijela, sukladno prihvaćenoj praksi praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta na razini institucije. Preduvjeti za upis predmeta Nema preduvjeta. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/31747>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/30>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/31747>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/10100/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance