[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/20>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/31757/2006/100468>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/31757/2006/100468>
sisvu:description Okvirni sadržaj predmeta Općenito o brodskim formama brodova i brodica (osvrt od osnivanja plovnog objekta do eksploatacije). Brodske forme deplasmanskih, poludeplasmanskih i glisirajućih brodova. Forme posebnih tipova rodova: brodovi na podvodnim krilima, SWATH brodovi, brodovi na zračnom jastuku, podvodni objekti, i dr.). Posebni oblici brodske forme na pramcu i krmi. Forme višetrupnih brodova. Geometrijsko prikazivanje brodske forme pomoću brodskih linija (3D zakrivljene plohe, 2D i 3D krivulje). Koeficijenti brodske forme. Bezdimenzijski prikaz brodske forme. Numeričko opisivanje brodske forme uz primjenu elektroničkog računala. Forme privjesaka (brodski vijak, kormilo, kobilica, ljuljna kobilica, oplata, podvodna krila, i dr.). Sličnost formi. Variranje brodske forme. Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) Razvijanje osjećaja za prostorno oblikovanje formi plovnih objekata. Stvaranje osjećaja za izglađenost brodskih linija i ploha. Oblici provođenja nastave i način provjere znanja Prikaz brodskih formi odnosno brodskih linija na izrađenim modelima te kompjutorskim simulacijama formi. Variranje brodske forme mijenjanjem pojedinih parametara. Bodovna vrijednost predmeta određena u skladu s ECTS-om uz odgovarajuće obrazloženje 6 ECTS bodova. Konstrukcijske 100%. Izrada programskog zadatka odnosno crteža brodskih linija na osnovu predloška. Izradom brodskih linija obuhvaćene su standardne brodske krivulje, kontrolne krivulje, međusobno usklađivanje linija i glađenje linija. Upisivanje forme na kompjutoru i savladavanje osnovnih rutina u funkciji usklađivanja i glađenja forme. Način polaganja ispita Pismeni i usmeni ispit. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta Ocjena vježbi na temelju izrađenog programskog zadatka. Preduvjeti za upis predmeta Odslušani predmeti Plovni objekti i Primjena računala. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/31757>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/20>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/31757>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/10098/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance