[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/20>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/31758/2007/124554>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/31758/2007/124554>
sisvu:description Okvirni sadržaj predmeta Uvod u brodske konstrukcije. Razvoj tipova brodova i razvoj primjene konstrukcijskih materijala; čelik, aluminijske legure. Pregled opterećenja i principi konstruiranja prema postavkama čvrstoće i načinu preuzimanja opterećenja. Limovi i profili kao osnovni građevni dijelovi brodske konstrukcije. Osnovne značajke poprečnog, uzdužnog i mješovitog sistema konstrukcije trupa. Osnovni konstrukcijski elementi broda. Kobilica i statve. Elementi jednostrukog dna. Elementi konstrukcije dvodna. Dvodno u strojarnici, temelji strojeva. Elementi vanjske oplate, rebra, okvirna rebra, uzdužnjaci, bočne proveze. Paluba, sponje, podveze i upore. Otvori grotala, poklopci i pražnice. Pregrade, strukturni tankovi. Nadgrađa i palubne kućice. Elementi konstrukcije pramca i krme. Kormilo, izlazi osovina vijaka. Posebna pojačanja brodske konstrukcije. Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) U okviru predmeta studenti će dobiti osnovna znanja o elementima konstrukcije jednotrupnih istisniskih brodova sa izraženom dimenzijom duljine, predviđenim za prijevoz komercijalnog tereta i neograničeno područje službe. Oblici provođenja nastave i način provjere znanja Predavanja i vježbe. Auditorne vježbe 40%; upoznavanje sa standardima u brodogradnji i propisima klasifikacijskih društava. Laboratorijske 30%; neposredno upoznavanje sa dijelovima strukture broda u brodogradilištu. Konstrukcijske 30%; proračun i izrada nacrta dijela brodske strukture. Bodovna vrijednost predmeta određena u skladu s ECTS-om uz odgovarajuće obrazloženje Predviđeno 5 ECTS. U okviru predmeta student ima 30 sati predavanja i 21 sat vježbi u učionici, te 9 sati vježbi u brodogradilištu. Način polaganja ispita Pismeni i usmeni ispit. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta Ocjena predmeta od strane studenata, te od strane nadležnih institucijskih tijela, prema prihvaćenoj praksi praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta na razini institucije. Preduvjeti za upis predmeta Odslušani predmeti (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/31758>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/20>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/31758>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12901/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance