[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/20>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/31760/2007/124553>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/31760/2007/124553>
sisvu:description Okvirni sadržaj predmeta Materijali za gradnju broda i objekata morske tehnologije. Antikorozivna tehnologija. Reprodukcija dimenzija i oblika brodske strukture. Proizvodne linije. Tokovi limova, profila, elemenata brodske strukture, sklopova i sekcija. Predobrada limova i profila, izrada elemenata brodske strukture, sastavljanje sklopova i sekcija brodske strukture. Uredjaji i strojevi za predobradu i obradu limova i profila. Izrada brodske opreme. Predmontaža trupa i opreme. Raščlana trupa i opreme. Opremanje sekcija. Bojenje sekcija. Horizontalni i vertikalni transport. Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) U okviru predmeta studenti dobivaju osnovna znanja o gradnji broda. Oblici provođenja nastave i način provjere znanja Predavanja, vježbe. Upoznavanje studenata s osnovama gradnje broda. Izrada programskog zadatka iz sadržaja predmeta. Ocjenjuje se individualno izrađen program. Bodovna vrijednost predmeta određena u skladu s ECTS-om uz odgovarajuće obrazloženje Predmetu je dodijeljeno četri (4) ECTS. U okviru ovih predavanja student ima 30 sati predavanja u učionici kao i 15 sati za vježbe. Način polaganja ispita Ocjenjivanje izrađenog programskog zadatka. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta Evaluacija predmeta od strane studenata, te od strane nadležnih institucijskih tijela, sukladno prihvaćenoj praksi praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta na razini institucije. Preduvjeti za upis predmeta Nema preduvjeta. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/31760>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/20>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/31760>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12901/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance