[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/20>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/31761/2006/100450>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/31761/2006/100450>
sisvu:description Okvirni sadržaj predmeta Opteretivost elemenata strojeva. Zamor materijala. Wöhlerov i Smithov dijagram. Tolerancije, dosjedi, hrapavost. Zavareni spojevi, posude pod tlakom. Vijčani spojevi. Opruge. Osovine i vratila. Dugačka vratila (osovinski vodovi). Spojevi s glavinama. Podmazivanje, maziva i brtve. Valjni ležajevi: oblici i kontrola trajnosti. Klizni ležajevi: vrste i nosivost. Spojke i kočnice. Remenski prijenosi. Zupčani prijenosi. Sadržaj vježbi: Konstrukcijske 100%. Proračun i konstrukcija posude pod tlakom, uz izradu sklopnog i radioničkog crteža. Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) Razvijanje sposobnosti proračunavanja i primjene osnovnih elemenata strojeva korištenjem tradicionalnih i računalnih tehnika. Oblici provođenja nastave i način provjere znanja Nastava obuhvaća predavanja i konstrukcijske vježbe. Provjera znanja provodi se kontinuirano praćenjem izrada programa te pismenim i/ili usmenim ispitom. Bodovna vrijednost predmeta određena u skladu s ECTS-om uz odgovarajuće obrazloženje 5 ECTS. Predavanja i konstrukcijske vježbe 3+1. Način polaganja ispita Ocjena iz programa i pismeni i/ili usmeni ispit. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta Stalna analiza efikasnosti usvajanja građe, anonimni studentski povrat informacija i praćenje recentnih zahtjeva područja. Preduvjeti za upis predmeta Odslušani predmet Inženjerska grafika (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/31761>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/20>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/31761>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/10097/3>
rdf:type univ-ont:CourseInstance