[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/20>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/31763/2007/124549>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/31763/2007/124549>
sisvu:description Okvirni sadržaj predmeta Razvoj plovnih objekata. Plovni objekti, definicije. Osnovna svojstva plovnih objekata. Odabir i specifikacija broda. Strukturna podjela plovnih objekata. Trup, nadgradnje, oprema. Opći plan broda. Oblik trupa i dimenzije. Značajke, pojmovi i stručno nazivlje. Statika i dinamika plovnih objekata. Funkcionalnost eksploatacije plovnih objekata. Ukrcavanje/iskrcavanje i smještaj tereta. Sistematizacija plovnih objekata prema: namjeni, vrsti pogona, načinu gradnje trupa, veličini, području plovidbe, materijalu gradnje trupa, vrsti pogona, vrsti propulzora. Klasifikacija. Konvencije, pravila, upute i preporuke. Propisi i norme. Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) U okviru predmeta studenti dobivaju osnovna znanja o svojstvima i sistematizaciji plovnih objekata. Oblici provođenja nastave i način provjere znanja Predavanja, vježbe (auditorne vježbe 50%, laboratorijske vježbe 50%). Upoznavanje studenata s nacrtima, stručnim nazivljem, elementima i strukturnom podjelom plovnih objekata uz korištenje radnih slika, video-opreme, maketa i pregledom plovnih objekata. Usmeni ispit. Bodovna vrijednost predmeta određena u skladu s ECTS-om uz odgovarajuće obrazloženje 4 ECTS. U okviru ovih predavanja student ima 30 sati predavanja u učionici kao i 15 sati za vježbe. Način polaganja ispita Usmeni ispit. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta Evaluacija predmeta od strane studenata, te od strane nadležnih institucijskih tijela, sukladno prihvaćenoj praksi praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta na razini institucije. Preduvjeti za upis predmeta Nema preduvjeta. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/31763>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/20>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/31763>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12900/3>
rdf:type univ-ont:CourseInstance