[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/20>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/31764/2006/100448>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/31764/2006/100448>
sisvu:description Okvirni sadržaj predmeta Razvoj i podjela postupaka zavarivanja. Postupci zavarivanja uz djelovanje pritiska. Postupci zavarivanja taljenjem. Zavarivanje električnim lukom. Značajke električnog luka. Toplinska moć i izračun unosa topline. Statička karakteristika električnog luka. Izvori struje za zavarivanje. Potrebna priključna snaga. Parametri zavarivanja. Oprema izvora struje za zavarivanje. Tvorba zavarenog spoja. Prijenos rastaljenog metala električnim lukom. Struktura zavarenog spoja. Zona utjecaja topline. Zavarljivost. Pojava pukotina. Predgrijavanje. Zavarivanje slitina. Određenje zavarenog spoja. Nazivlje i definicije. Osnovni tipovi i označavanje zavarenih spojeva. Dodatni i pomoćni materijali kod zavarivanja. Obložene elektrode, njihova podjela, značajke i označavanje. Odabir i potrošak elektroda. Potrošak električne energije. Pokazatelji proizvodnosti zavarivanja. Kvaliteta zavarenog spoja. Klasifikacija pogrešaka. Nadziranje kvalitete zavarivanja. Plan i redoslijed zavarivanja. Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) U kolegiju se student upoznaje s osnovnim sadržajima iz područja zavarivačkog inženjerstva. Kroz laboratorijsko-radioničke vježbe upoznaje se s praktičnom primjenom pojedinih postupaka zavarivanja. Oblici provođenja nastave i način provjere znanja Pored predavanja, održavaju se vježbe na kojima se studenti upoznaju s postupcima i opremom za zavarivanje. Studenti sudjeluju u izvođenju pojedinih postupaka elektrolučnog zavarivanja, te rezanja i zavarivanja plinskim plamenom. Bodovna vrijednost predmeta određena u skladu s ECTS-om uz odgovarajuće obrazloženje 3 ECTS. Vježbe su laboratorijsko-radioničke, a obuhvaćaju upoznavanje s postupcima i opremom za zavarivanje. Sudjelovanje na vježbama te izrada i predaja izvješća s vježbi su obvezni. Preostali predviđeni fond koristi se za samostalni rad koji obuhvaća proučavanje potrebne literature, te pripremu i polaganje ispita. Način polaganja ispita Pismeni i eventualno dodatni usmeni ispit. Način praćenja kv (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/31764>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/20>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/31764>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/10097/3>
rdf:type univ-ont:CourseInstance