[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/30>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/31765/2006/90704>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/31765/2006/90704>
sisvu:description Okvirni sadržaj predmeta Digitalni podaci,.predočavanje i prijenos. Kodovi. Osnovni logički sklopovi i elektronička implementacija. Booleova algebra. Kombinacijski logički sklopovi. Metode minimizacije: Digitalni integrirani sklopovi. Standarni kombinacijski moduli. Dekoder, multipleksor, permanentna memorija, programirljiva logička polja. Relizacija kombinacijskih sklopova standardnim modulima. Bistabili. Registri i brojila. Projektiranje sekvencijskih sklopova. Mooreov i Mealyjev algoritamski stroj stanja. AD/DA pretvorba.Aritmetički sklopovi. Memorije: Digitalni podaci,.predočavanje i prijenos. Kodovi. Osnovni logički sklopovi i elektronička implementacija. Booleova algebra. Kombinacijski logički sklopovi. Metode minimizacije: Digitalni integrirani sklopovi. Standarni kombinacijski moduli. Dekoder, multipleksor, permanentna memorija, programirljiva logička polja. Relizacija kombinacijskih sklopova standardnim modulima. Bistabili. Registri i brojila. Projektiranje sekvencijskih sklopova. Mooreov i Mealyjev algoritamski stroj stanja. AD/DA pretvorba.Aritmetički sklopovi. Memorije. Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) Usvajanje osnovnih koncepcija i teorije funkcioniranja logičkih sklopova. Poznavanje i primjena fundamentalnih metoda analize i projektiranja kombinacijskih i sekvencijskih digitalnih sklopova i sustava i njihove mikrolektroničke implementacije. Oblici provođenja nastave i način provjere znanja Predavanja. Auditorne vježbe za razradu gradiva i pripreme za provjeru znanja. Laboratorijske vježbe za upoznavanje s osnovnim tehničkim principima elektroničkog izvođenja digitalnih sklopova i sustava. Bodovna vrijednost predmeta određena u skladu s ECTS-om uz odgovarajuće obrazloženje 7 ECTS. Predavanja i vježbe -90 sati (3 boda). Proučavanje literature, učenje i rješavanje zadataka -90 sati (3 boda) .Domaće radovi-30 sati (1 bod). Način polaganja ispita Kontrolne i domaće zadaće, laboratorijski rad i završni rad formiraju konačnu ocjenu. Način praćenja kvalitete i us (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/31765>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/30>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/31765>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/10100/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance