[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/30>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/31766/2006/100457>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/31766/2006/100457>
sisvu:description Okvirni sadržaj predmeta Uvod i pregled razvoja elektronike. Pregled osnovnih svojstava i pojava u poluvodičkim materijalima. Planarna tehnologija na siliciju.Teorija pn spoja. Pluvodičke pn diode. Spoj metal ? poluvodič i diode metal ? poluvodič. Optoelektronički elementi temeljeni na pn spoju. Bipolarni tranzistori ? statička i dinamička svojstva. Schotkyjev tranzistor. Izvedbe realnih bipolarnih tranzistora. Tiristori i jednospojni tranzistori. Spojni tranzistor s efektom polja. MOS struktura i njena svojstva. Unipolarni MOS tranzistori. Ostali poluvodički elementi. Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) Upoznavanje s principima rada poluvodičkih elektroničkih elemenata. Razvijanje sposobnosti za njihovo korištenje. Oblici provođenja nastave i način provjere znanja Predavanja, auditorne i laboratorijske vježbe. Provjera znanja je kroz kontrolne zadaće. Bodovna vrijednost predmeta određena u skladu s ECTS-om uz odgovarajuće obrazloženje 5 ECTS bodova. Predavanja i vježbe ? 60 sati (2 boda). Vrijeme potrebno za učenje ? 60 sati (2 boda), Vrijeme potrebno za izradu seminara 30 sati (1 bod) Način polaganja ispita Kontrolne zadaće, pismeni ispiti, usmeni ispit. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta Anketiranje i razgovor sa studentima kroz semestar. Statistika o uspjehu na kontrolnim zadaćama, pismenim i usmenim ispitima. Preduvjeti za upis predmeta Matematika 2, Osnove elektrotehnike 2. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/31766>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/30>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/31766>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/10099/3>
rdf:type univ-ont:CourseInstance