[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/30>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/31767/2006/100463>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/31767/2006/100463>
sisvu:description Okvirni sadržaj predmeta Osnovni pojmovi o pojačalima. Utjecaj nelinearnih karakteristika komponenti na rad elektroničkih sklopova. Osnovni sklopovi pojačala s bipolarnim tranzistorom. Osnovni sklopovi pojačala s unipolarnim tranzistorom. Kaskadni spojevi pojačala. Frekvencijske karakteristike elektroničkih sklopova. Teorija šuma. Sklopovi s povratnom vezom. Frekvencijske karakteristike i stabiljnost sklopova s negativnom povratnom vezom. Diferencijsko pojačalo. Pojačala snage. Operacijska pojačala. Sinusoidni oscilatori. Linearno i nelinearno oblikovanje valnih oblika.Bipolarna, MOS i CMOS sklopka. Komparator. Bistabilni multivibrator. Monostabilni multivibrator. Astabilni multivibrator. Generatori pilastog napona i struje. Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) Upoznavanje s principima rada elektroničkih sklopova. Razvijanje sposobnosti za njhovo korištenje. Oblici provođenja nastave i način provjere znanja Predavanja, auditorne i laboratorijske vježbe. Provjera znanja je kroz kontrolne zadaće. Bodovna vrijednost predmeta određena u skladu s ECTS-om uz odgovarajuće obrazloženje 5 ECTS bodova. Predavanja i vježbe ? 60 sati (2 boda). Vrijeme potrebno za učenje ? 60 sati (2 boda), Vrijeme potrebno za izradu seminara 30 sati (1 bod). Način polaganja ispita Kontrolne zadaće, pismeni ispiti, usmeni ispit. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta Anketiranje i razgovor sa studentima kroz semestar. Statistika o uspjehu na kontrolnim zadaćama, pismenim i usmenim ispitima. Preduvjeti za upis predmeta Elektronika I. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/31767>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/30>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/31767>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/10100/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance