[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/30>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/31768/2007/124561>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/31768/2007/124561>
sisvu:description Okvirni sadržaj predmeta Definicija i osnovni zakoni teorije električnih mreža. Elementi mreža. Kirchhoffovi zakoni. Jednadžbe mreža u vremenskom i frekvencijskom području. Valni oblici. Slobodni i prisilni odziv. Teoremi mreža. Funkcije mreža i njihova svojstva. Mreže prvog i drugog reda. Sinteza dvopola. Fosterova i Cauerova realizacija. Jednadžbe i parametri dvoprilaznih i višeprilaznih elemenata mreža. Zrcalni parametri. Svojstva i spajanje dvoprilaza. Filtri i njihova podjela. Mreže s razdijeljenim parametrima. Idealna linija i posebni slučajevi linija. Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) Razumijevanje odnosa električkih veličina unutar električnih mreža. Sposobnost rješavanja mreža i određivanja ponašanja električnih mreža. Sposobnost rješavanja postavljenog problema u cilju određivanja stanja u električnim mrežama. Oblici provođenja nastave i način provjere znanja Predavanja u sklopu kojih se znanje provjerava testovima, kontrolnim zadaćama i domaćim zadaćama. Auditorne vježbe u sklopu kojih se studenti pripremaju za provjere na predavanjima te izradu završnog rada. Bodovna vrijednost predmeta određena u skladu s ECTS-om uz odgovarajuće obrazloženje 5 ECTS. Predavanja i vježbe - 60 sati (2 boda). Vrijeme potrebno za učenje i proučavanje literature 60 sati (2 boda); Vrijeme potrebno za izradu domaćih zadaća i završnog rada 30 sati (1 bod). Način polaganja ispita Testovi, kontrolne zadaće, domaće zadaće i završni rad formiraju konačnu ocjenu. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta Anonimna anketa na kraju semestra. Redovita statistička izvješća o prolaznosti na testovima i kontrolnim zadaćama, te statistika broja bodova na zadaćama. Na kraju statistika prolaznosti ispita. Preduvjeti za upis predmeta Matematika II, Osnove elektrotehnike II. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/31768>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/30>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/31768>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12902/3>
rdf:type univ-ont:CourseInstance