[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/30>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/31771/2006/100464>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/31771/2006/100464>
sisvu:description Okvirni sadržaj predmeta Laplasove transformacije, Matematičko opisivanje komponenti sustava, Analogne električne sheme, Prijenosne funkcije električnih mreža, Prijelazna karakteristika sustava, Funkcije prijenosa složenih sustava, Amplitudo ? fazne frekvencijske karakteristike, Numerički i grafički kriteriji stabilnosti ravnotežnog stanja, Točnost sustava automatskog upravljanja, Statički i dinamički pokazatelji regulacije, Topologija (struktura) regulatora, Prikaz sustava pomoću varijabli stanja Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) Razumijevanje dinamičkih komponenti sustava. Sposobnost analize karakteristika sustava automatske regulacije i određivanje karakteristika konvencionalnih regulatora. Sposobnost rješavanja postavljenog problema u cilju sinteze linearnog kontinuiranog sustava automatskog upravljanja. Oblici provođenja nastave i način provjere znanja Predavanja u sklopu kojih se znanje provjerava testovima, kontrolnim zadaćama i domaćim zadaćama. Auditorne vježbe u sklopu kojih se studenti pripremaju za provjere na predavanjima te izradu završnog rada. Bodovna vrijednost predmeta određena u skladu s ECTS-om uz odgovarajuće obrazloženje 7 ECTS. Predavanja i vježbe - 75 sati (3 boda). Vrijeme potrebno za učenje i proučavanje literature 75 sati (3 boda); Vrijeme potrebno za izradu domaćih zadaća i završnog rada 30 sati (1 bod). Način polaganja ispita Testovi, kontrolne zadaće, domaće zadaće i završni rad formiraju konačnu ocjenu. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta Anonimna anketa na kraju semestra. Redovita statistička izvješća o prolaznosti na testovima i kontrolnim zadaćama, te statistika broja bodova na zadaćama. Na kraju statistika prolaznosti ispita. Preduvjeti za upis predmeta Matematika II, Osnove elektrotehnike II. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/31771>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/30>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/31771>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/10100/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance