[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/30>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/31772/2007/124677>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/31772/2007/124677>
sisvu:description Okvirni sadržaj predmeta Uvod. Materijali u elektrotehnici. Mikrostruktura. Kristalna i amorfna mikrostruktura. Dijagrami ravnotežnih stanja legura. Mikrostruktura i svojstava metala. Bitne značajke makromolekula. Osnovna svojstva polimera. Keramika. Svojstva i mikrostruktura keramike. Mikrostruktura i svojstva kompozitnih materijala. Električna i magnetska svojstva materijala. Definicije vodiča, poluvodiča i izolatora. Mehanička svojstva materijala. Korozijska i antikorozijska svojstva materijala. Osnovni tehnološki postupci preradbe materijala. Toplinska obrada. Napredne tehnologije. Vrste materijala i mogućnost primjene pojedinih tehnologija preradbe. Konstrukcijska, ekološka i ekonomska motrišta primjene materijala. Metode odabira materijala. Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) Student će biti upoznat sa osnovama znanosti o materijalima. Bit će osposobljen za izbor materijala u elektrotehnici. Također savladat će osnovne postupke prerade elektrotehničkih materijala. Oblici provođenja nastave i način provjere znanja Predavanja, vježbe, konzultacije, seminarski rad, usmeni ispit. Bodovna vrijednost predmeta određena u skladu s ECTS-om uz odgovarajuće obrazloženje 3 ECTS. Način polaganja ispita Pismeni i usmeni ispit. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta Analiza usvojenosti gradiva uporabom povremenih testiranja studenata ili uz pomoć anonimnih studentskih anketa. Preduvjeti za upis predmeta Nema preduvjeta. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/31772>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/30>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/31772>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12903/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance