[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/80>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/90>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/31852/2007/124713>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/31852/2007/124713>
sisvu:description Okvirni sadržaj predmeta Međunarodni sustav mjernih jedinica. Mjerne pogreške. Mjerni elementi. Laboratorijski izvori napona i struje. Analogni mjerni instrumenti. Električna brojila. Elektronička brojila. Mjerni transformatori. Metode mjerenja električnih veličina. Magnetska mjerenja. Ispitivanje izolacije. Određivanje mjesta kvara kabela. Električno mjerenje neelektričnih veličina. Mjerni pretvornici neelektričnih veličina u električne. Generatori funkcija. Impulsni generatori. Generatori digitalnih podataka. Elektronički mjerni instrumenti. Mjerna pojačala i oslabljivači. Analogni elektronički mjerni instrumenti. Osciloskopi. Mjerenja osciloskopom. Digitalni mjerni instrumenti. Komunikacija instrument-računalo. Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) Upoznavanje studenata s osnovama mjerenja, svojstvima i mogućnostima elektromehaničkih i elektroničkih mjernih instrumenata, te mjernim metodama. Osposobljavanje studenata za samostalna mjerenja i stjecanje znanja za primjenu optimalnih metoda mjerenja. Oblici provođenja nastave i način provjere znanja Predavanja u sklopu kojih se znanje provjerava kontrolnim zadaćama. Laboratorijske vježbe unutar kojih se studenti provjeravaju domaćim zadaćama i usmenim provjerama. Auditorne vježbe unutar kojih se studenti pripremaju za kontrolne zadaće. Bodovna vrijednost predmeta određena u skladu s ECTS-om uz odgovarajuće obrazloženje 7 ECTS. Predavanja ? 30 sati (2 boda). Vježbe ? 60 sati (3 boda). Vrijeme potrebno za učenje, proučavanje literature i izradu domaćih zadaća 30 sati (2 boda). Način polaganja ispita Kontrolne zadaće, domaće zadaće i usmeno provjeravanje formiraju konačnu ocjenu. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta Anonimna anketa na kraju semestra. Redovita statistička izvječća o prolaznosti na kontrolnim zadaćama i laboratorijskim vježbama. Na kraju statistika prolaznosti ispita. Preduvjeti za upis predmeta Odslušani predmet Osnove elektrotehnike II. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/31852>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/80>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/90>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/31852>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12912/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12914/3>
rdf:type univ-ont:CourseInstance