[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/80>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/90>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/31854/2007/124720>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/31854/2007/124720>
sisvu:description Okvirni sadržaj predmeta Područje energetske elektronike. Aktivne poluvodičke i pasivne komponente. Tok energije u električkim mrežama. Topologija i funkcija pretvarača. Metode analize pretvaračkih spojeva. Diodni ispravljački spojevi. Tiristorski ispravljački spojevi. Regulacijske i energetske karakteristike usmjerivača. Tiristorski usmjerivački spojevi. Istosmjerni pretvarači bez galvanskog odvajanja. Istosmjerni pretvarači s galvanskim odvajanjem. Autonomni izmjenjivači, Rezonantni izmjenjivači. Izmjenični pretvarači. Primjena energetske elektronike u transportu, za kompenzaciju jalove snage, neprekidna napajanja. Učinski poluvodički ventili: dioda, tiristor, GTO, MOSFET, IGBT. Zaštita pretvarača. Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) Ovladavanje skupom pravila i metoda za rješavanje nelinearnih mreža s poluvodičkim ventilima koji služe mijenjanju parametara električne energije i upravljanju tokom električne energije. Oblici provođenja nastave i način provjere znanja Predavanja u sklopu kojih su provjere znanje kontrolnim i domaćim zadaćama. Auditorne vježbe u sklopu kojih studenti sami rješavaju na predavanjima postavljene konkretne probleme. Laboratorijske vježbe s izradom izvještaja. Bodovna vrijednost predmeta određena u skladu s ECTS-om uz odgovarajuće obrazloženje 6 ECTS. Predavanja 30 sati (1 bod). Vježbe 30 sati (1 bod). Vrijeme potrebno za učenje i proučavanje literature 75 sati (3 boda). Vrijeme potrebno za izradu domaćih zadaća i izvješća s laboratorijskih vježbi 30 sati (1 bod). Način polaganja ispita Kontrolne zadaće, domaće zadaće, pismeni i usmeni dio ispita formiraju konačnu ocjenu. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta Anonimna anketa na kraju semestra. Redovita statistička izvješća o prolaznosti na testovima i kontrolnim zadaćama, te statistika broja bodova na zadaćama. Na kraju statistika prolaznosti ispita. Preduvjeti za upis predmeta Odslušani predmeti Matematika II i Osnove elektrotehnike II. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/31854>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/80>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/90>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/31854>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12913/4>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12915/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance