[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/11>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/32308/2006/98335>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/32308/2006/98335>
sisvu:description - usvajanje kompleksnih gramatičkih struktura - proširivanje vokabulara (sinonimi, antonimi, idiomi itd.); oblikovanje tezaurusa - prevođenje ekstenzivnijih odlomaka iz stručne literature - praćenje tjednih i mjesečnih časopisa na engleskom jeziku (Time, Nesweek itd.) kako bi se studenti upoznali sa suvremenim temama iz društvenog i političkog života u svijetu - pisanje eseja na zadane teme vezano uz temeljne sadržaje studiranja - izrada seminarskih radova koji korespondiraju stručnoj literaturi - govorne radionice i diskusije na engleskom jeziku (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/32308>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/11>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/32308>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/9243/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance