[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/11>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/32315/2007/167536>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/32315/2007/167536>
sisvu:description Širi kulturalni okvir i proces osamostaljivanja umjetnosti od kraja osamnaestog stoljeća. Pojam civilizacije u francuskom suprotstavljen Herderovu i Kantovu vezivanju pojma kulture za najviša umjetnička dostignuća; pristup Matthewa Arnolda. Promjene u statusu pojma civilizacije / kulture Kontrapunktni odnos prema pojmu umjetnosti i premještanje interesnog naglaska suvremene teorije s književnosti na kulturu Povezanost pomaka s prodorom masovne i popularne kulture 80-ih godina 20. stoljeća. Elitno i popularno popularna kultura kao pratilac umjetnosti od početaka povijesti Principi cikličkih mijena. Demokratizacija umjetnosti (primjeri: Wienerwarkstette, Bauhaus; pokreti 60-ih godina 20. st.) Likovne umjetnosti u službi: religije, ideologije, politike...(paralelizmi povijesnih, društvenih, civilizacijskih, kulturnih i umjetničkih prekretnica) Postmoderni sindrom (raskid s darvinizmom u likovnim umjetnostima; povijesni nomadizam; gubitak centra; kraj umjetnosti?) (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/32315>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/11>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/32315>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12148/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance