[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
sisvu:description Definicija i osnovna struktura elektroenergetskih mreža. Vrste i podjela EE mreža. Povijesni razvoj EE mreža. Elementi EE mreža. Izvedba i tehnologija nadzemnih EE vodova. Mehanički proračun nadzemnih EE vodova. Izvedba i tehnologija kabelskih EE vodova. Konstante EE vodova. Teorija prijenosa električne energije. Proračun prijenosa električne energije primjenom prijenosnih jednadžbi i nadomjesnih modela EE vodova. Pristup proračunu EE mreža. Nadomjesni modeli elemenata EE mreža. Proračun tokova snaga u EE mrežama. Proračun kratkog spoja u EE mrežama. Proračun pouzdanosti EE mreža. Proračun stabilnosti EE mreža. Proračuni srednjonaponskih i niskonaponskih mreža. Problematika prijenosnih EE mreža. Problematika distribucijskih EE mreža. Planiranje razvoja potrošnje električne energije. Planiranje razvoja EE mreža. Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) Fizikalno razumijevanje odnosa električnih veličina unutar EE mreža u različitim pogonskim stanjima. Sposobnost modeliranja, proračunavanja i određivanja električnih prilika u EE mrežama. Sposobnost rješavanja postavljenog problema u cilju analize ili optimalnog razvoja EE mreža. Oblici provođenja nastave i način provjere znanja Predavanja u sklopu kojih se znanje provjerava testovima i kontrolnim zadaćama. Auditorne i konstrukcijske vježbe u sklopu kojih se studenti pripremaju za provjere na predavanjima, za samostalnu izradu konstrukcijskih radova, te izradu završnog rada. Bodovna vrijednost predmeta određena u skladu s ECTS-om uz odgovarajuće obrazloženje 8 ECTS. Predavanja - 45 sati (2 boda). Vježbe - 45 sati (2 boda). Vrijeme potrebno za učenje i proučavanje literature 45 sati (2 boda). Vrijeme potrebno za izradu konstrukcijskih radova i završnog rada 45 sati (2 boda). Način polaganja ispita Testovi, kontrolne zadaće, konstrukcjiski radovi i završni rad formiraju konačnu ocjenu. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta Anonimna anketa na kraju semestra. Redovita statistička izvješća o prolaznosti na testovima i kontrolnim (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/32593>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/32593>
rdf:type univ-ont:CourseInstance